Instal�laci� d'una Debian Woody 3.0 en un Compaq Armada E500

Caracter�stiques principals del meu laptop:

-Pentium III a 400 Mhz.
-Monitor 13" TFT screen, 1024x768.
-Mem�ria 128 MB RAM.
-Ati Rage LT Pro with 8 MB RAM, 2x AGP
-ESS Maestro 2E Soundcard 16 bit
-10 GB IBM hard disk
-24x Atapi CD-ROM
-The touchpad is a PS/2
-2 PCMCIA slots
-Internal Lucent Winmodem
-Ports: port PS/2, port paralel, port serial, 1 port USB, IRDA, eixida pel modem, 2 eixides tipus "mini-jack" per altaveus i micr�fon.

Ara et contar� punt per punt, tots els passos de la meua instal�laci�, per� abans de tot vull dir-te que no he tingut cap problema amb el teclat, disc dur, cdrom, video o so...

Aquest port�til �s una bona m�quina per treballar amb GNU/Linux.


INICI DE LA INSTAL�LACI�

Comen�em amb lopci� F3. Ara escribim bf24 per fer servir el sistema ext3 a les particions. Triem idioma en Catal� (el primer de la llista). Configurem el teclat (espanyol, es).
Partici� swap (en el armada la /dev/hda3).
Partici� arrel '/' (en el armada la /dev/hda1).
No instalem cap m�dul encara.

INSTAL\xb7LACI\xd3 DEL SISTEMA BASE

Instal�lem el sistema base.
Ens demana una serie de coses...(configuraci� del sistema de rellotge, font del sources.list: apt o del cdrom o ftp, etc, etc...).
���hem acabat la instal�laci� b�sica!!!

CONEXI� A LA XARXA I COMEN�AR AMB EL TSOCKS

Primer, fem la comanda "dhclient" i el servidor DHCP ens donar� una adre�a. Ara com que he configurat aquest port�til a la feina, i s�c darrere dun firewall, necesite configurar primer de tot el /etc/tsocks.conf, per poder descarregar aplicacions, accedint a la xarxa mitjan�ant el proxy. Aleshores, vaig tindre que descarregar el programa tsocks i instalar-lo amb "dpkg -i tsocks_1.8beta5-1.1_i386.deb". (Aquest paquet �s a la carpeta).

El paquet tsocks_1.8beta5-1.1_i386.deb, el vaig tenir que descarregar en un altre ordinador amb conexi� a la xarxa. El vaig copiar a un disquette i despr�s el vaig passar al port�til.
Una vegada instal�lat aquest paquet, he configurat el fixer /etc/tsocks.conf (el fitxer es a la carpeta tamb�).

------------
armada:/etc# cat tsocks.conf
local = 15.0.0.0/255.0.0.0
local = 15.0.0.0/255.0.0.0

server = 15.191.6.4
server_type = 5
server_port = 1080
------------
Amb aquesta configuraci�, ja puc eixir a la Internet! :)

CONFIGURAR APT-GET Y EL /ETC/APT/SOURCES.LIST

Una vegada ja tinc adre�a IP, conexi� a la xarxa i puc fer servir el tsocks, executar� apt-setup per configurar el "apt-get" i els meus sources. He escrit (amb vi) un nou /etc/apt/sources.list per ficar les fonts de la distro unstable. Els 2 fitxers (antic i vell) est�n en aquesta carpeta tamb�.

-------------
armada:/etc# cat /etc/apt/sources.list
#deb
#http://security.debian.org/ stable/updates main
deb http://ftp.de.debian.org/debian unstable main contrib non-free

#mplayer
deb http://marillat.free.fr/ unstable main
-------------

Ara actualitzem amb "apt-get update", despr�s he intentat instal�lar el programa de consola 'cmatrix' per fer la prova i mha donat un error raro. He fet un "apt-get install -f" i mha dit que necessita baixar 2 megas de nosequ� i 3 de nosequ� m�s... Aleshores ho he fet i tot ha anat satisfactoriament.
Ara he fet "tsocks apt-get install cmatrix" i lha descarregat en 3 segons :) De moment, tot va b�.CONFIGURAR LES x WINDOWS

Per instal�lar les X's necessites molts paquets especifics de les Xs que mai he sapigut... aleshores lo t�pic �s instalar un programa que necessite de les Xs i el mateix apt et demanar� depend�ncies. Primer vaig instal�lar: xbase-clients, xfree86-common i x-window-system.

Ara ens demana el nostre Xserver (seleccionem ATI).
El 'keyboard-model' per defecte pc104, crec, el 'layout':"es".
El port del ratol�: /dev/psaux i PS/2.
Is your monitor an LCD monitor? YES (perque tinc un port�til).
El Horizontal Sync �s 31.5-56 i la Vertical sync �s 50-100.5.
Els video-modes ser� 1024x768. Color per defecte 16.
Tot ha anat b�.ARA ENTORN GR�FIC

Al final hem ficar� el xfce4, perque �s molt xulo, molt r�pid, no gasta molts recursos, �s molt r�pid, molt modern... :) molt molt!!! je,je...
Executem #tsocks apt-get install xfce4 i en 1 o 2 minuts, m'ha preguntat si volia configurar una llibreria libpango1, i he dit que si. Finalment, en 2 minuts m�s de compilacions ha acabat correctament. Ara farem #tsocks apt-get install x-window-system-core (instala x-base-clients, xfonts, etc, etc, etc..).
Una vegada ha acabat, escribim #startx i ja tenim el sistema de X's funcionant!!!

A partir d'ara has de instal�lar el que vullguis al teu sistema: xterm, aterm, xchat, abiword, etc, etc, etc..

Per configurar a l�Esperanto visita la pàgina Debian kaj EsperantoCheap Laptop Rugged Laptop Case Gaming Laptop Lenovo Linux Laptop
Linux on Laptops is copyright © linux-on-laptops.com
Privacy Statement  Contact us at linuxonlaptops (at) gmail.com
  Advertise on linux-on-laptops.com

No Warranties: This information is provided "as is" without any warranty, condition, or representation of any kind, either express or implied, including but not limited to, any warranty respecting non-infringement, and the implied warranties of conditions of merchantability and fitness for a particular purpose. All logos or trademarks on this site are the property of their respective owner. In no event shall linux-laptop.net, linux-on-laptops.com, or any directors, trustees, associates, or employees thereof be liable for any direct, indirect, special, incidental, consequential or other damages howsoever caused whether arising in contract, tort, or otherwise, arising out of or in connection with the use or performance of the information contained on this web site.